Az ital- és ételautomaták bejelentése az adóhatóságnak

2015-01-07, 09:32:18

Az ital- és ételautomaták bejelentése az adóhatóságnak

Magyarországon számos olyan étel- és italautomata működik, amely mögött nem áll legális gazdálkodó, így tulajdonosát/üzemeltetőjét nem ismerik, s tevékenységüket is adózási szempontú illegalitás jellemzi, az azt üzemeltetők pedig a tevékenységhez kötődő közterhet nem fizetnek. A jelenlegi szabályozási környezetben az adóhatóságnak így nincs lehetősége az automaták tényleges forgalmát mérni, az adóalanyok által önadózás keretében bevallott adó nem ellenőrizhető, így azon gazdálkodók esetében sem lehetséges megállapítani a számviteli nyilvántartások valódiságát, akik egyébként első látásra legálisan működnek, vezetik a nyilvántartásaikat, illetve adófizetési kötelezettségüket is teljesítik. A bevezetett új rendelkezéssel a NAV regisztrálni fogja a kezelőszemélyzet nélkül termékértékesítést végző automatákat. Ennek érdekében első körben 2015. január 1-jétől a törvény előírja, hogy a gazdálkodóknak be kell jelenteniük az állami adóhatóság részére, ha automatákat kívánnak üzemeltetni, és így az automata berendezés regisztrációs számot fog kapni. A rendelkezéssel országos, naprakész nyilvántartással rendelkezne az adóhatóság. Az új törvényi rendelkezés az automaták regisztrációs díját 30 ezer forintban állapítja meg. Az állami adóhatósághoz az üzemeltetőnek elektronikus úton be kell jelenteni az értékesítés megkezdését, legkésőbb az értékesítés megkezdését megelőző napon, az értékesítés megszüntetését, legkésőbb az azt megelőző napon, az értékesítésnek az adózó érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett megszűnését, legkésőbb az értékesítés megszűnésének napján, haladéktalanul pedig a külön jogszabályban meghatározott adattartalomban bekövetkezett bármely változást. Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezés adókötelezettségével, így a bejelentendő adatkörrel és a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat a törvényi felhatalmazás alapján majd rendeletben határozzák meg. Azon adózóknak, akik 2015. január 1-jén ilyen berendezést üzemeltetnek, az előírt bejelentési kötelezettséget 2015. március 31-ig kell teljesíteniük [Art. 22/D. §, 24. § (17) bekezdés, 175. § (4a) bekezdés, a 204. §].